Az ország legjobbra értékelt gimnáziumából küldtek levelet Pintér Sándornak.

“Tisztelt Pintér Sándor!

2022. november 30-án a Belső-Pesti Tankerületi Központ azonnali hatállyal szüntette meg egy munkatársunk közalkalmazotti jogviszonyát.

Az MTI Sajtószolgálatának közlése alapján a döntés indoklása: “A Belügyminisztérium számos alkalommal hangsúlyozta: a diákok érdekeit helyezi mindenek elé.”

(Fotó: Facebook)

Munkatársunk szakmai elhivatottsága és felkészültsége, mindennapos kreatív és önfeláldozó munkavégzése gimnáziumunk 65 tanulója számára jelentette a matematika és biológia magas szintű oktatását. Hisszük, hogy az iskola tantestülete nem különálló oktatók halmaza, hanem nevelőtestület, amelynek létrejötte és működése hosszú évek együttes értékteremtő munkájának eredménye. Hisszük, hogy jól működő tanár-diák viszonyban a tanár személye nem lecserélhető.

Választ várunk arra, hogy 2022. december 1-től hogyan kívánja – a már egyébként is mentálisan és fizikailag túlterhelt kollégáink további terhelése nélkül – megoldani az órák ellátását és a diákok tanuláshoz való jogának biztosítását.

Azt gondoltuk, hogy amennyiben a kormányzati szervek valóban komolyan veszik az idézett belügyminisztériumi mondatot, nyitottak lesznek velünk párbeszédet folytatni. Erre több lépcsőben is kísérletet tettünk, amelyek eredménytelenek maradtak. Végül a sajtóból értesültünk arról, hogy a tárgyalás helyett Ön az ellehetetlenítés és a további fenyegetés politikáját választotta.

Felháborodásunknak adunk hangot, mert úgy véljük, hogy a diákok érdekeit a legsúlyosabban a tanári szakma megbecsültségének hiánya, az állandósult tanárhiány, a munkaterhek drasztikus emelése és több más, korábban jelzett probléma, valamint a párbeszéd teljes hiánya veszélyezteti.

Helyzetünket kilátástalannak érezzük.

Budapest, 2022. november 30.

Tisztelettel:

a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium Közalkalmazotti Tanácsa
Varga Sára
Holik Tünde
Kampós András
Kriston Attila
Szabó Tünde

és iskolánk alábbi dolgozói
Andrékó Andrea, Babus Réka, Bacsó Péter, Balga Nóra, Balogh Andrea, Baranyai Balázs, Bárdosné Páhy Judit, Becker Andrea, Berczelédi Réka, Boldizsár Gergely, Csákváriné Simongáti Ágnes, Czirók Adrienn, Deák Anna, Demeter Dávid, Demeter Katalin, Dobos Krisztián, Dr. Imre Flóra, Dr. Lakatos István, Eszes Valéria, Farkas Csongor, Farkas Noémi, Feke Zsolt, Ferenczyné M. Márta, Fészki Viktória Beatrix, Forgács Róbert, Garamvölgyiné Gergely Katalin, Gulyás Erzsébet, Gyurta Noel, Hazir Barbara, Holtai Bence, Horváthné Bujtás Anna, Kelemen Ferenc, Kiss Tamás, Kodácsi Boglárka, Kovalcsik István, Matula Ilona, Molnár Boglárka, Mongyi Norbert, Nagy Csilla, Oláh Katalin, Palicz Éva, Polákovits Nándor, Sándor István, Sas Tamás, Schmieder László Tamás, Solt Barbara, Solymoss Miklós, Sütő Attila, Szeiman József, Szeiman-Kedves Júlia, Székely Péter, Szeredás Lőrinc, Szűcs Dorottya, Tar Imre, Tolnai Éva, Tóth Andrea, Tóthné Tarsoly Zita, Varga Sándor, Végh Anna, Wootsch Melinda. (Forrás: MTI OTS)