Azonos nehézségű online vizsgák, hatékonyabb online órák

Azonos nehézségű online vizsgák, hatékonyabb online órák

A hallgatók kevésbé érzik időrablónak az online órákat, kevesebbet is hiányoznak, a tanárokkal való online munkát pedig gördülékenyebbnek ítélik meg, mint a tavaszi időszakban. Csökkent azoknak a száma, akik az online vizsgákra való felkészülést nehezebbnek tartották, és a hallgatók többsége (84%) idén már azonos nehézségűnek élte meg az online és a hagyományos vizsgákat – többek között ezek derültek ki az Apor Vilmos Katolikus Főiskola intézményen belüli online kutatásából.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) hallgatóit és tanárait is kihívás elé állította a COVID-19 vírusjárvány miatt kialakult helyzet, leginkább a felsőoktatási intézmények bezárása és az online oktatás bevezetése. Az AVKF ezért a 2020-as tanév végén az intézményen belül a hallgatók körében kutatást indított, hogy felmérje a tapasztalatokat, visszajelzéseket kapjon az online oktatás eredményességéről, színvonaláról, esetleges nehézségeiről – ezt a kutatást a 2020/2021 tanév első félévében pedig újra megismételték. 2020. december 10. és 2021. január 25. között 110 hallgató töltötte ki az online kérdőívet, közülük 68,2% alapképzésben, 31,8% mesterképzésen tanul.

 

 

A 2020. tavaszi időszakára vonatkozó kutatás eredményei alapján az Apor Vilmos Katolikus Főiskola vezetése számos változást eszközölt, hogy az online oktatás eredményesebb, élvezhetőbb, hatékonyabb legyen. A 2021. januári kutatási eredmények alapján a válaszadók már kevésbé érzik időrablónak az online órákat, és növekedett azon véleményeknek az aránya is, amelyek szerint könnyebb online tanulni. A válaszadók szerint gördülékenyebbé vált a tanárokkal való online munka, így nem növekedett a hiányzás mértéke a hagyományos oktatáshoz képest. Míg a 2020. júniusi mintában az óráról való hiányzást több mint 20% jelezte, a mostani válaszok között ez szinte elenyésző.

Az online oktatás hatékonyságának megítélésében a korábbihoz képest javulás mutatkozik: míg korábban a válaszadók több mint fele (50,6%) a hagyományoshoz képest kevésbé hatékonynak gondolta ezt az oktatási formát, ez az arány most 33,6%-ra csökkent. Nőtt ugyanakkor a kettőt azonosnak ítélők tábora (korábbi 38,3%-ról 52,7%-ra).

Az Apor felmérésében résztvevők döntő többsége összességében azonosnak ítélte az online és a hagyományos vizsgára való felkészülés nehézségét (61,8%). Ez valamivel több, mint a júniusi 54,3%, és majdnem a felére csökkent azoknak a száma, akik az online vizsgára való felkészülést sokkal nehezebbnek érezték (23,5%-ról 12,7%-ra). Hasonlóan alakult a vizsgákkal kapcsolatos megítélés is: az online vizsgákat a hallgatók többsége (84%) azonos nehézségűnek ítéli, mint a hagyományos vizsgákat. A kutatás eredményeiből tehát az látszik, hogy a hallgatók az online vizsgára való felkészülést egyre inkább hasonlóan élik meg, mint a hagyományos vizsgára való felkészülést, továbbá az is, hogy a vizsgákat az oktatóknak fél év alatt sikerült hasonló nehézségűvé tenni, mint a hagyományos módon végzett számonkéréseket.

A pedagógusképzésben rendkívül fontos a személyes kapcsolat, ahogy később egy tanár-diák, óvónő-óvodás, csecsemőgondozó-bölcsődés kisgyermek kapcsolatát is ez határozza meg” – magyarázza dr. Gloviczki Zoltán rektor a felmérés kapcsán. „Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatói és hallgatói is egy nagyon családias közösséget alkotnak, nagy gondot fordítunk a személyes kapcsolatokra, hiszen a jövő pedagógusait képezzük. Fontosnak tartottuk, hogy felmérjük, a pedagógusképzésbe a COVID-19 vírusjárvány miatt bevezetni kényszerült ilyen fokú online oktatás milyen hatással van tanulóinkra, miben tudunk nekik segíteni, mit kell változtatni ahhoz, hogy megközelítőleg ugyanazt nyújthassuk számukra, mint előtte. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy jó irányba haladunk, a szakmai és technikai akadályokat leküzdöttük, de természetesen nagyon várjuk a jelenléti oktatási formára való visszaállást. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy vannak olyan most kialakított módszerek, új technikai eszközök, amelyeket később is használni fogunk.”